กบข.จับมือประกันเดินหน้าโครงการเพื่อสมาชิก

กบข. ผนึกกำลังประกันชีวิต เดินหน้าโครงการประกันชีวิตเปี่ยมสุขเพื่อสมาชิก กบข. ปีที่ 12

นางศรีกัญญา ยาทิพย์ รองเลขาธิการกลุ่มงานสมาชิกสัมพันธ์ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) กล่าวว่า กบข. ร่วมกับ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอไอเอ จำกัด จัดโครงการประกันชีวิตเปี่ยมสุขต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 เพื่อสรรหาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของสมาชิก กบข. ช่วยสมาชิกในวางแผนการเงินให้บรรลุเป้าหมายหลังเกษียณ โดยสิทธิพิเศษที่สมาชิก กบข. จะได้รับจากโครงการนี้ คือ แบบประกันที่ออกแบบพิเศษเฉพาะสมาชิก กบข. ด้วยอัตราเบี้ยประกันตามให้ความคุ้มครองระยะยาว

ทั้งนี้ ปัจจุบัน สมาชิก กบข. มียอดซื้อ กรมธรรม์กว่า 1.1 ล้านฉบับ ทุนประกันรวม 1.96 แสนล้านบาท

นายอภิรักษ์ ไทพัฒนกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ไทยประกันชีวิต กล่าวว่า ปีนี้ไทยประกันชีวิตนำเสนอแบบประกันที่ครอบคลุมความต้องการของสมาชิก กบข. และ ครอบครัว ทั้งการออมเงินสำหรับวางแผนอนาคตในยามเกษียณ และการวางแผนหลักประกันชีวิตที่มั่นคงสำหรับครอบครัว ด้วยแบบประกัน 6 แบบ ประกอบด้วย เกษมทวี เกษมทรัพย์ เกษมเกษียณ เกษมบำนาญ 2 เกษมปันผล และเกษมสิน

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต กล่าวว่า เมืองไทยประกันชีวิตได้จัดโครงการที่ตอบโจทย์ความต้องการของสมาชิก กบข. มากที่สุด โดยในปีนี้ได้จัดโครงการเมืองไทยข้าราชการสุขสันต์ โครงการเปี่ยมสุขเมืองไทยคุ้มครองตลอดชีพ 99/20 โครงการเปี่ยมสุขเมืองไทยรับทรัพย์ตลอดชีพ 90/7 โครงการเปี่ยมสุขเมืองไทยธนทรัพย์ 25/15 โครงการเปี่ยมสุขออมทรัพย์ 20/14 โครงการเปี่ยมสุขเมืองไทยธนพันธุ์ และแบบประกันในเมืองไทยโครงการเมืองไทยตะกาฟุล และสิทธิพิเศษผ่านเมืองไทย Smile Club ขณะที่ยอมรับว่า เทรนด์ครึ่งปีหลังแนวโน้ม อุตสาหกรรมประกันสุขภาพมาแรงและน่าจะได้รับความนิยมกว่าประกันประเภทอื่นๆ

นายตัน ฮาค เลห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ ไอ เอ จำกัด กล่าวว่า ปีนี้ได้นำเสนอประกันรวม 8 แบบ โดยได้เพิ่มโครงการ “เอไอเอ ไวทัลลิตี้” ช่วยผลักดันให้สมาชิกหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพมากขึ้น และแบบประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง “เอไอเอ ซีไอ ซุปเปอร์แคร์” คุ้มครองตลอดชีพถึงอายุ 99 ปี และสามารถเลือกชำระเบี้ยประกันได้ทั้งแบบระยะเวลา 10 ปี หรือ 20 ปี อัตราเบี้ยประกันคงที่ตลอดสัญญา ครอบคลุมโรคร้ายแรงมากที่สุดถึง 6 กลุ่มรวม 62 โรคร้ายแรง – สำนักข่าวไทย