กลิ่นปาก ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ

กลิ่นปากเป็นปัญหาสำคัญที่ทำลายความมั่นใจของใครหลายคน และส่งผลกระทบต่อผู้คนรอบข้าง ทพญ.ฉัตรแก้ว บริบูรณ์หิรัญสาร งานทันตกรรม. Faculty of Medicine Siriraj Hospital คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ให้ข้อมูลว่า กลิ่นเหม็นจากปากเกิดจากแบคทีเรีย เมื่อมีการย่อยสลายเศษอาหารที่ตกค้างอยู่ ตามส่วนต่างๆของช่องปากทำให้เกิดการเน่า เสียของเศษอาหาร ส่งผลให้เกิดกลิ่นเหม็นขึ้น

แบคทีเรียที่เป็นต้นเหตุนี้จะมีอยู่ตามปรกติใน ช่องปาก ดังนั้น ในบริเวณใดที่มีเศษอาหารตกค้าง แบคทีเรียก็จะทำให้เกิดการบูดเน่าและเกิด กลิ่นเหม็นขึ้นได้
บริเวณที่พบการหมักหมมของเศษอาหาร บ่อยๆคือ ลิ้น ร่องเหงือก ใต้ขอบเหงือก ส่วนอื่นที่สามารถพบได้อีกคือ บริเวณที่อุดฟัน ครอบฟันไม่พอดี การเป็นโรคปริทันต์ เหงือกอักเสบ มีฟันผุรูกว้าง ฟันปลอมชนิดถอดได้ ทำให้ เศษอาหารตกค้างในบริเวณดังกล่าว จึงเป็นต้นเหตุที่สำคัญที่ทำให้เกิดกลิ่นปาก โดยเฉพาะ ผู้ที่ใส่ฟันปลอมในขณะนอน นอกจากนี้ปริมาณการหลั่งของน้ำลายมาก/น้อยก็ส่งผลต่อการ เกิดกลิ่นปากได้ สาเหตุของกลิ่นปากเกิดทั้งจากภายในและภายนอกช่องปาก จากภายในช่องปาก ได้แก่ มีแผลในช่องปาก เช่น ซิฟิลิส เนื้องอก แผลร้อนใน แผลที่เกิดขึ้นภายหลังการถอนฟัน หรือแผลที่เกิดจากการผ่าตัดในช่องปาก, ฟันผุ ที่มีเศษอาหารตกค้างสะสมอยู่ในรูร่องฟัน ทะลุโพรงประสาทฟัน และมีหนองเกิดขึ้นที่ปลายรากฟัน, เป็นโรคปริทันต์หรือเหงือกอักเสบ ทำให้มีคราบจุลินทรีย์และหินน้ำลายสะสมมาก, ผู้ที่ใส่ฟันปลอมหรือเครื่องมือต่างๆในช่องปาก เช่น ใส่เครื่องมือจัดฟัน หรือใส่เครื่องมือกันฟันล้ม แต่รักษาความสะอาดไม่ดีพอ, น้ำลาย โดยปรกติน้ำลายจะช่วยชะล้างสิ่งสกปรก ถ้าในช่องปากมีน้ำลายหลั่งออกมา ช่องปากก็จะสะอาดมากกว่าน้ำลาย ที่หลั่งออกมาน้อย และน้ำลายจะช่วยลดการ บูดเน่าของอาหารที่ทำให้เกิดกลิ่นได้, ลิ้น (บริ เวณโคนลิ้นด้านในสุด) เนื่องจากบริเวณนี้มี น้ำเมือกในช่องจมูกไหลลงสู่คอ ซึ่งภาวะเช่นนี้ไม่จำเป็นต้องเกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรค แต่ มักจะมีสาเหตุมาจากอาการภูมิแพ้ (อาการดัง กล่าวจะไม่ทำให้เกิดกลิ่นปากในระยะแรกๆ แต่เมื่อทิ้งไว้สัก 2-3 วัน แบคทีเรียในช่องปากจะย่อยน้ำเมือกทำให้เกิดกลิ่นได้). ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth