ทหารหญิงซีเรียอาสาร่วมรบ

ซีเรีย 4 พ.ย.- ทหารหญิงอาสาสมัครชาวซีเรียกว่า 50 คน เข้าร่วมรบในกองกำลังป้องกันชาติ ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยรัฐบาลซีเรีย เพื่อบรรเทาปัญหาขาดแคลนทหารระหว่างทำสงครามกลางเมืองที่ยาวนาน การคัดเลือกทหารหญิง มีมาตรฐานที่เข้มงวด เนื่องจากมีผู้สนใจสมัครมากกว่าที่คาดไว้ ทหารหญิงคนหนึ่งบอกว่า ต้องการเข้าร่วมในกองทัพเพื่อปกป้องบ้านเกิดและสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชน ซึ่งไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชาย ก็สมควรจะได้ทำหน้าที่นี้เช่นกัน และ

ซีเรียเป็นประเทศหนึ่ง ที่มีความก้าวหน้าในเรื่องความเท่าเทียมระหว่างชายและหญิง

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก สำนักข่าวไทย.