เปิดโฉมแท็กซี่โอเค-แท็กซี่วีไอพีให้บริการปลายปี

กรมขนส่งฯเปิดตัวรถแท็กซี่ไทยโฉมใหม่ภายใต้โครงการแท็กซี่โอเค-แท็กซี่วีไอพี บังคับแท็กซี่จดทะเบียนใหม่เข้าโครงการให้บริการปลายปี ค่าโดยสารเท่าเดิม หวังยกระดับคุณภาพบริการ เมื่อวันที่ 3 ส.ค. ที่กรมการขนส่งทางบก(ขบ.)  นายพิชิต อัคราทิตย์  รมช.คมนาคม เป็นประธานเปิดตัวโครงการแท็กซี่โอเค( TAXI OK) และแท็กซี่วีไอพี( TAXI VIP) 

เพื่อการยกระดับการให้บริการรถแท็กซี่ไทยสู่มาตรฐานที่เหนือกว่าเดิม  ด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมความปลอดภัยและศักยภาพในการเข้าถึงบริการอย่างสะดวก รวดเร็ว ภายใต้การดูแลและสนับสนุนจากภาครัฐ โดยมีนายสนิท พรหมวงษ์     อธิบดีขบ. ให้การต้อนรับพร้อมนำชมรถแท็กซี่ต้นแบบ นายพิชิต กล่าวว่า  โครงการแท็กซี่โอเคและแท็กซี่วีไอพีจะเรียกคืนความเชื่อมั่นแก่ประชาชนผู้ใช้บริการ ถือเป็นมิติใหม่ของการยกระดับมาตรฐานการให้บริการแท็กซี่ในประเทศไทย เพราะเรียกใช้บริการผ่านแอพพลีเคชั่น  กำหนดมาตรฐานรถแท็กซี่ไทยต้องมีความปลอดภัยทุกคัน ยกระดับปรับปรุงการให้บริการให้ดีขึ้น ควบคู่กับการกำกับ ควบคุม คัดกรอง และบังคับใช้กฎหมายจากภาครัฐอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถติดตามรถ ติดตามตัวคนขับรถได้ทุกคน ทุกคัน ด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการควบคุม กำกับ ดูแลป้องกันไม่ให้ปฎิเสธผู้โดยสาร  และบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการใช้บริการแก่ประชาชน  ลดการวิ่งเที่ยวเปล่าเพิ่มรายได้ให้กับผู้ขับรถ

นายสนิท  กล่าวว่า  แท็กซี่ทั้ง2รูปแบบอยู่ระหว่างการประกาศใช้กฎหมายในราชกิจจานุเบกษา คาดว่าจะประกาศได้ในสัปดาห์หน้าโดยจะมีผลภายใน90 วัน  หรือเปิดให้บริการได้ในช่วงปลายปี   ซึ่งรถแท็กซี่ที่จดทะเบียนใหม่ทุกคันจะต้องติดตั้งเครื่องบันทึกการเดินทางของรถ ประกอบด้วยอุปกรณ์จีพีเอส  พร้อมอุปกรณ์แสดงตัวผู้ขับที่ใช้กับใบอนุญาตขับรถสาธารณะที่กรมออกให้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย  เพื่อส่ง ระยะทาง เวลา พิกัดตำแหน่งรถ เส้นทางการเดินทาง ความเร็วรถ ค่าโดยสารจากมิเตอร์ ระบบประเมินค่าโดยสารเบื้องต้นและระบบตรวจสอบความผิดปกติของค่าโดยสารมายังศูนย์ให้บริการรถแท็กซี่โอเคและวีไอพี  เพื่อควบคุมกำกับดูแลรถแท็กซี่ภายในสังกัด  รวมทั้งรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเหตุต่างๆ  ส่วนรถแท็กซี่ที่จดทะเบียนไว้ก่อนกฎกระทรวงมีผลใช้บังคับสามารถเข้าร่วมโครงการได้ในภาคสมัครใจ  ซึ่งค่าบริการของระบบรถแท็กซี่โอเคยังสตาร์ทที่ 35 บาท และเก็บตามระยะทาง ส่วนรถแท็กซี่วีไอพีแบบพิเศษจะเป็นทางเลือกให้กับประชาชนที่ต้องการใช้รถที่มีสมรรถนะและความน่าเชื่อถือสูงในการให้บริการ โดยรถที่จะสามารถนำมาใช้เป็นรถแท็กซี่ต้องมีมาตรฐานขนาดตัวรถและสมรรถนะรถที่สูงกว่ารถแท็กซี่ทั่วไป เพื่อเพิ่มความปลอดภัย และเพิ่มเติมอุปกรณ์ส่วนควบสำหรับให้บริการที่มีความสะดวกสบายมากขึ้น ค่าโดยสารจะเป็นไปตามราคาที่กรมฯกำหนด ซึ่งจะออกประกาศต่อไป. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews