เผย”ยิ่งลักษณ์ “มีเวลาชี้แจงเพิ่มปมขอทุเลายึดทรัพย์ภายใน15วัน

“โฆษกศาลปกครอง” แจง “ยิ่งลักษณ์ “ มีเวลาชี้แจงเพิ่มเติมปมขอทุเลายึดทรัพย์ ภายใน 15 วัน ก่อนศาลปกครองพิจารณา เมื่อวันที่ 25 ก.ค. นายสมชาย งามวงศ์ชน ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด ในฐานะโฆษกศาลปกครอง กล่าวถึงการพิจารณาคำขอทุเลาคำสั่งการบังคับอายัดทรัพย์สิน ของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่ทนายความของน.ส.ยิ่งลักษณ์ได้ยื่นต่อศาลปกครองอีกครั้งหลังกระทรวงการคลังเริ่มมีการอายัดบัญชีทรัพย์สินนั้น

ตามระเบียบวิธีพิจารณาคดีของศาลปกครองได้วางหลักการพิจารณาไว้ 3 ข้อหากองค์คณะจะมีคำสั่งทุเลาคือ 1. เป็นกรณีที่เห็นว่าคำสั่งนั้นน่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย  2. หากปล่อยให้คำสั่งนั้นมีผลใช้บังคับต่อไปจะเกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีจนยากแก่การเยียวยาในภายหลัง  และ3. การมีคำสั่งทุเลาการบังคับคดีของศาลจะไม่เป็นอุปสรรคต่อการบริหารงานของรัฐ  ซึ่งขณะนี้ทางตุลาการเจ้าของสำนวน ได้มีหนังสือแจ้งให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ในฐานะผู้ฟ้องคดีได้ชี้แจงเพิ่มเติมกลับมาภายใน 15 วัน โดยไม่ได้มีการเรียกไต่สวน ซึ่งถ้าน.ส.ยิ่งลักษณ์ ส่งคำชี้แจงกลับมาตามขั้นตอนก็จะต้องส่งไปให้ตุลาการผู้แถลงคดี ซึ่งเป็นตุลาการนอกองค์คณะ เพื่อจัดทำความเห็นส่วนตนและส่งความเห็นกลับมา องค์คณะจึงจะมีการพิจารณาว่าจะมีคำสั่งทุเลาการบังคับใช้คำสั่งอายัดทรัพย์สินตามที่น.ส.ยิ่งลักษณ์ ยื่นคำร้องขอหรือไม่ ซึ่งความเห็นส่วนตนของตุลาการผู้แถลงคดี จะไม่มีผลผูกพันต่อการพิจารณาขององค์คณะ 

นายสมชาย กล่าวอีกว่า คดีนี้ศาลทราบว่าดีว่าเป็นคดีที่ประชาชนให้ความสนใจ การพิจารณาเพื่อมีคำสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งคงไม่ล่าช้า และหาก น.ส.ยิ่งลักษณ์ ยื่นคำชี้แจงมาเร็วกว่าที่ศาลกำหนด การพิจารณาเพื่อมีคำสั่งก็จะเร็วขึ้นด้วย ส่วนพิจารณาคดีศาลไม่ได้รู้สึกกดดัน หรือหนักใจกับกระแสที่เกิดขึ้นภายนอกในเวลานี้ เพราะที่ผ่านมาคดีจำนวนมากที่ศาลปกครองพิจารณาศาลรู้อยู่แล้วว่า คำพิพากษาที่ออกมาจะก่อให้เกิดผลกระทบเป็นวงกว้าง  แต่เมื่อเรายึดข้อเท็จจริง พยานหลักฐาน ผลจะเป็นอย่างไรก็ต้องยอมรับ
                
ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทนายความผู้รับมอบอำนาจของน.ส.ยิ่งลักษณ์ ได้ยื่นคำขอทุเลาการบังคับใช้คำสั่งอายัดทรัพย์สินของกระทรวงการคลังต่อศาลปกครองเมื่อวันที่ 19 ก.ค.  หลังจากที่ก่อนหน้านี้ศาลได้มีคำสั่งยกคำขอทุเลาของน.ส.ยิ่งลักษณ์ไปแล้วครั้งหนึ่งเมื่อวันที่ 10 เม.ย. เนื่องจากขณะนั้นศาลเห็นว่าน.ส.ยิ่งลักษณ์ ยังไม่เกิดความเสียหาย เพราะ กระทรวงการคลังเพียงแต่ออกคำสั่งยังไม่ได้ใช้มาตรการบังคับทางปกครองยึด อายัดทรัพย์สินของน.ส.ยิ่งลักษณ์จริง. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews